Ook voor honden

Een osteopathie behandeling kan ook heel effectief zijn bij honden. Ook bij hen kan er sprake zijn van blokkades en verstoringen in het lichaam die diverse klachten kunnen veroorzaken. Vermoed u dat osteopathie uw hond kan helpen, neem dan gerust contact op!

Eind februari 2022 heb ik de basisopleiding chiropractie voor honden bij het Supple Spine Institute met goed gevolg afgesloten. Dit geeft naast en bij het osteopatisch behandelen bredere mogelijkheden. Osteopathie en chiropractie sluiten heel mooi op elkaar aan. Ik werk dan ook met beide disciplines door elkaar en zal de technieken door elkaar gebruiken al naargelang nodig. Voor meer informatie over wat chiropractie voor honden inhoudt verwijs ik u graag naar de website van het Supple Spine Institute, deze staat vermeld bij het kopje LINKS.

Muriel Paauwe Diergezondheid is aangesloten bij de NVDO (beroepsvereniging voor dierosteopaten).

Contact

Muriel Paauwe Diergezondheid

Kerspas 3, 7065 AW Sinderen

06-18424805

info@murielpaauwediergezondheid.nl

Log in or Sign up